• Construcció robusta i fabricada amb acer inoxidable AISI-304.
 • Màquina construïda d’acord amb la Directiva Europea 2006/42/CE pel que respecte a l’higiene i a la seguretat.
 • Carregador amb cargol de rosca.
 • Equipats amb doble rosca de seguretat.
 • Rodaments blindats
 • Sense cap tipus de manteniment.
 • Construïts amb materials de primera qualitat.
 • Acabats polits amb sorrejadora.
 • Fixacions al terra
 • Declaració de conformitat i marcatge CE.
 • Manual d’instruccions.
 • Finals de cursa telemecàniques.