• La línia de porcionat de carn picada permet la fabricació dels productes picats amb una alta qualitat.
 • Degut que la màquina de picat va directament acoblada a la sortida de l’embotidora, el flux de producció és constant i el producte no s’amuntega en el disc de perforació, evitant així els problemes d’escalfament d’aquest gràcies al nou sistema de tall.
 • En combinació amb l’embotidora, la porcionadora, és ideal per a l’ompliment de safates estàndard comercials amb carn picada, podent proporcionar amb precisió.
 • Els nervis i parts dures del producte a picar, s’eliminen de forma automàtica mitjançant un separador de nervis automàtic.
 • Aquesta tècnica d’embotició i picat, aporta una cadena de producció més curta, un alt grau evacuatori del producte, un tall clar amb una perfecta distribució de partícules qual cosa comporta una reducció en el temps de curació, qualitat del producte, i estalvi de costos.
 • Regulació de velocitat progressiva.
 • Els elements de picat, plaques i fulles són peces estàndard.
Llegir més
 • Variants de tall triple i quíntuple. Permet l’opció d’obtenir diferents pesos i diferents longituds. El control per al tall de les porcions es realitza mitjançant el tauler de l’embotidora col·locant un pes exacte.
 • Òptima sincronització del sistema.
 • De fàcil maneig, senzill i fiable.
 • Bona precisió quant a longitud i pes de la porció.
 • Embotit i picat simultanis.
 • Construcció robusta i fabricada en acer inoxidable AISI-304.
 • Màquina construïda d’acord amb la Directiva Europea 2006/42/CE.