• Construcció robusta i fabricada en acer inoxidable AISI-304.
  • Màquina construïda d’acord amb la Directiva Europea 2006/42/CE.
  • La llescadora CASTELLVALL és ideal pel seu treball de tall, apilat de formatges, embotits curats i cuits.
  • Conjunt de cinta de porcionat de 150 mm de longitud i cinta de separació de 500 mm de longitud amb basculació vertical automàtica de fins 70 mm d’altura.
  • Pinça d’agafament de producte pneumàtica i automàtica amb sensor de detecció del producte.
  • Pistons vertical i horitzontal d’accionament pneumàtic amb regulació de pressió per fixar el producte durant el tall.
  • Aquesta màquina pot elaborar els següents dissenys de porcionat: escalonat, escalonat sense-fi, escalonat amb intercalació de paper, escalonat de llesca doblada, apilat vertical, apilat escalonat, apilat amb intercalació de paper xifonada “shaved-meat”, podent ajustar la quantitat de llesques a cada paquet segons les necessitats, així com la llargada del paquet o porció i separació entre ells.
  • Sistema de tall: ganiveta circular. Les velocitats independents dels motors de gir orbital i circular. La configuració dels paràmetres de tall s’efectua a traves del panell de control.
  • Evacuació automàtica de peces residuals final de producte.
  • Fàcil ús per regulació de tots els paràmetres a la pantalla tàctil de 15”.
  • Identificació i completat dels paquets inacabats.