• Construcció robusta i fabricada amb acer inoxidable AISI-304.
  • Màquina construïda d’cord amb la Directiva Europea 2006/42/CE.
  • Capçal dissenyat per un màxim de 8 ganivetes (CUT-200) i un 500), amb sistema de regulació i equilibrat dinàmic.
  • Fre d’mergència elèctric i tapa antisonora (Obligatori a normativa CE).
  • Armari elèctric amb acer inoxidable i panell de control IP65 a model amb polsadors.
  • Tapa de ganivetes hidràulica.
  • Cutter Castellvall amb buidador hidràulic.
  • Tap de drenatge de l’rtesa per a la neteja.
  • Màquina subministrada amb 6 ganivetes i accessoris.