• Construcció robusta i fabricada amb acer inoxidable AISI-304.
  • Màquina construïda d’acord amb la Directiva Europea 2006/42/CE.
  • Braç central model pala “T” amb doble sentit de gir, adequada per pastar i mesclar tota classe de productes i repartir perfectament els ingredients.
  • Pastera-mescladora al buit.
  • Apropiada per pastar i mesclar traient els braços-trencadors del recipient.
  • Adequada per processar fins el 70% de la seva capacitat en litres (depenent de la classe de productes).
  • Transmissió per motor-reductor.
  • Silenciosa i casi sense manteniment.
  • Proveïda de micro-processador per memoritzar diferents cicles d’amasat de manera totalment automàtica.
  • Carregador hidràulic incorporat.

Productes relacionats