• Construcció robusta i fabricada amb hacer inoxidable AISI-304.
 • Màquina construïda d’acord amb la Directiva Europea 2006/42/CE.
 • Pastera al buit amb doble pala.
 • Doble braç-pala amb doble sentit de gir.
 • Accionament hidràulic pel recipient basculant i la tapa.
 • Braç-pala extraíble per escollir la classe adecuada per a cada producte:
  • Classe “Z”, per un amassat ràpid i enèrgic.
  • Classe  “T”, per un bon mesclat.
  • Classe “S”, per massatge de pernils.
 • Silenciosa i casi sense manteniment.