• Construcció robusta i fabricada amb acer inoxidable AISI-304.
  • Màquina construïda d’acord amb la Directiva Europea 2006/42/CE.
  • Embotidora electrònica amb sistema d’alimentació de la carn per rotor de 10 paletes.
  • Grup de buit protegit per filtre condensador amb dispositiu de seguretat de parada bomba.
  • Genollera d’altura i posició ajustable.
  • Extracció del sistema d’alimentació i del rotor simple per la seva neteja.
  • Connectable a formadora d’hamburgueses, mandonguilles i clipadores automàtiques, etc.
  • Subministrada amb els següents accessoris estàndards:
    1 joc de 3 embuts (12mm. Cònic, 20mm. i 30mm.) 1 joc d’eines, 2 paletes de recanvi i manual d’instruccions.