• Construcció robusta i fabricada en acer inoxidable AISI-304.
• Màquina construïda d’acord amb la Directiva Europea 2006/42/CE.
• Pastera-mescladora sense buit.
• Braç central model pala “T” amb doble sentit de gir, adequada per a pastar tot tipus de productes i repartir perfectament els ingredients.
• Adequada per processar fins al 70% de la seva capacitat en litres. (depenent del tipus de producte).
• Transmissió per motor-reductor.
• Silenciosa i sense manteniment.
• Recipient volcable hidràulicament per facilitar la descàrrega i la neteja.
• Proveïda de tapa manual de reixeta d’acer inoxidable amb doble dispositiu de seguretat i carregador hidràulic
• Proveïda de programador d’un cicle de treball (temps de barreja i temps de pastat).
• Panell elèctric IP65. Operació a 24V.
• Opcionalment proveïda amb variador de velocitat (de 12-65 rpm).

Productes relacionats