• Construcció robusta i fabricada en acer inoxidable AISI-304.
  • Màquina construïda d’acord amb la Directiva Europea 2006/42/CE.
  • Picadora silenciosa i sense manteniment
  • Dispositiu de seguretat amb parada d’emergència.
  • Permet el muntatge de 3 plaques i 2 ganivetes.
  • Transmissió amb motor-reductor. A con motor-reductor. Engegada per  “estrella-triangle”.
  • Subministrada amb 3 plaques, 2 ganivetes 4×4, 1 ganiveta 4×8, 1 extractor d’hèlice i 1 manual d’instruccions.